Menu

Úvodní slovo

Zapsaný spolek Pro náš dům připravilo pro své čtenáře speciální vydání Elektronického zpravodaje, který vám chce přiblížit dotační možnosti, které se v letošním roce otevírají pro realizaci úsporných opatření na bytových domech.

Po několika letech, kdy bytový fond v České republice byl zvyklý na nekontinuálně otevírané a leckdy s napětím očekávané a pravidelně existující podpůrné programy, vyústila tato situace souběhem programů Panel+ a Zelená úsporám.

Po jejich doběhu nastala jakási dělící hranice, kdy se MMR snažilo navázat novou generací programu Panel+, ovšem tento se nesetkal s požadovaným zájmem, protože se jednalo o nízkoúročený úvěr a na tento fakt záhy reagovaly komerční bankovní subjekty snížením úrokové míry velmi blízké té státní. Tím nastalo značné ochlazení zájmu o tento program a představitelé bytových domů to řešili komerčními úvěry.

Nyní se snad blýská na lepší časy a přicházejí programy, jež by mohly poskytovat nejen finanční podporu, ale i kontinuitu příjmu žádostí ve sledovaném období do roku 2020 a to ze dvou zdrojů: pro území hlavního města Prahu a pro ostatní oblasti republiky.

 

               

V případě zájmu o vyhodnocení nároku na dotaci, vyplňte dotazník a my vás dále kontaktujeme a probere vaše možnosti v získání státní dotace.

Vstupní dotazník


Velmi se omlouváme, pokud jsme Vás naším Elektronickým zpravodajem (EZIN) obtěžovali. Nejedná se o obchodní sdělení, ale o informace, o kterých věříme, že mohou být obecně zajímavé a prospěšné. Pokud si přejete zrušit zasílání EZINu, zašlete nám e-mail, na který vám E-zin chodí, případně IČO na  e-mail: ezin@pronasdum.cz a další číslo EZINu Vám již chodit nebude. Pokud uvedené údaje nepošlete, není možné garantovat vyřazení z distribuční databáze.