Menu

Panel 2013+

Žádosti do programu Panel 2013+ jsou stále přijímány.

 

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

 

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

  • Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75%
  • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
  • Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

 

Úrokové bonusy pro Program Panel 2013 +

SFRB ve snaze motivovat vlastníky k opravám a modernizacím bytových domů a s ohledem na zajištění rychlejší návratnosti poskytnutých úvěrů, přistoupil k diferencování úrokových sazeb.

Cílem je zajistit optimální návratnost finančních prostředků, jak z pohledu možných zdrojů financování, objemu oprav, tak i z pohledu možnosti splácení žadatelů.

Platí, že podle nařízení vlády 468/2012 Sb., budou úvěry poskytovány již od výše Evropské referenční sazby.

doba splatnosti úvěru

výše úroku s fixací na celou dobu splácení

do 10 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75%

10 - 20 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 1% p. a.

20 - 30 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 2% p. a.

Výše úrokové sazby podle Evropské unie je rozhodující v době podpisu úvěrové smlouvy.

 

Na co lze úvěr použít?

Úvěr lze čerpat např. na odstranění původního zateplení a provedení nového zateplení, dále také na zřízení nového balkonu, nebo na výměnu původního závěsného balkonu za samostatnou železobetonovou lodžii, na výstavbu plynové kotelny nebo výměnu výtahu

 

Jaké ručení bude požadováno?

Dle podmínek nařízení vlády, musí být úvěr dostatečně zajištěn. Pokud by úvěr nebyl dostatečně zajištěn, nebylo by možno jej poskytnout. Z důvodu objektivnosti požadujeme zajištění, které je svojí dostatečností totožné pro všechny skupiny žadatelů. Za dostatečné zajištění lze považovat např.:

  • Pro SVJ - ručení dle zákona NOZ § 1194 a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění budovy (pokud na významném počtu bytů nejsou zástavní práva nebo exekuce)
  • Pro BD a ostatní žadatele - zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění (zástavu u BD lze nahradit ručitelskými prohlášeními nájemníků).

Žádosti dle původního nařízení vlády lze podávat nejpozději do 7.8.2014 včetně (žádost musí být doručena SFRB). Pokud by některý z žadatelů potřeboval ještě po 1.8.2014 původní dokumenty, lze o ně požádat emailem na adrese podpory@sfrb.cz.

 

Informace převzaty z webu SFRB.