Menu

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

 

Kdo může o podporu žádat?

 • vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty.

 

Na co bude možné podporu získat?

 • zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí,
 • výměna a rekonstrukce oken a dveří,
 • prvky pasivního vytápění a chlazení,
 • stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva,
 • za efektivní ekologicky šetrné zdroje; u objektů napojených na soustavu CZT výměna předávací stanice včetně vyregulování nebo modernizaci celkové soustavy vytápění objektu výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje pořízení kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

 

Předpokládaný termín výzvy

          Podzim 2015

 

Důležité informace:

 • Výběrové řízení je vypisované dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Projektová dokumentace provedena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 • Změna proti původním programům, které žádný způsob výběrového řízení nevyžadovali. Takto je i zabezpečen jasný způsob výběru jak pro transparentnost v celém společenství, tak i z důvodu dohledu administrátora programu!
 • Udržitelnost projektu včetně uchovávání všech dokumentů spojených s žádostí.

Informace převzaty z webu MMR.