Menu

Co nabízíme? ... dotační poradenství

 

Zapsaný spolek vám nabízí pomocnou ruku

 

KONZULTACE

Poskytujeme  služby zdarma zejména v oblasti revitalizace a rekonstrukce bytových domů, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Informační osvěta, podpora i doplňkové služby jako jsou naše semináře JTDJ a  jsou stěžejně zaměřeny na širokou veřejnost spravující a provozující budovy pro  oblasti dotačních programů Nová zelená úsporám, IROP, Panel 2013+.Našimi úzkými spolupracovníky a poradci jsou naši partneři, kteří jsou předními subjekty  v rámci jednotlivých svých odborných oblastí a tím je zaručena kvalita poradenství  a navrhovaných řešení.

 

STUDIE

Připravujeme modelové a prováděcí studie, které poskytují ucelený přehled o daném objektu a může lépe ukázat všem účastníkům, co chystané změny přinesou, nejen po stránce finanční, ale i po stránce uživatelské ve vztahu k platné legislativě.

 

REVIZE ENERGETICKÝCH DOKUMENTŮ

V našem týmu pracují  energetičtí  experti s certifikací MPO, pro vytváření všech požadovaných energetických dokumentů dle platné legislativy. Tito připraví posouzení již zpracovaných energetických dokumentů v závislosti na stáří těchto dokumentů, případně tyto dokumenty zhotovíme.

 

REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Náš tým tvoří odborníci v jednotlivých oblastech rekonstrukcí domů, energetických opatření a nízkoemisních technologií, kteří prověří stávající stav domu, nebo již připravenou dokumentaci pro vlastní rekonstrukci i pro žádost o poskytnutí subvence z přístupných programů. Pokud váš objekt žádnou dokumentaci nevlastní, připravíme pro vás dokumentaci v požadovaném rozsahu dle platné legislativy, nebo potřeb zvoleného programu.

 

DALŠÍ PORADENSTVÍ

V rámci našeho občanského sdružení je možné využívat výhod přidruženého členství, které spočívá ve vysoké znalosti právních předpisů dle NOZ a s tím spojených činností, komunikačních a informačních prostředků, které pomohou v každodenní činnosti SVJ/BD.

 

Proč konzultovat problematiku s námi?

  • Dlouhodobá zkušenost s problémy kolem bytových domů a SVJ.
  • Znalosti a ověřené postupy při získávání podpor.
  • Komplexní nabídka jednotlivých potřebných činností.
  • Provázanost všech etap realizace projektu (od myšlenky po udržitelnost projektu).
  • Jednoduchá komunikace po celou dobu realizace.
  • Otevřenost a propojení všech činností sdružení.
  • Možnost lepší kontroly projektu s pozice přidruženého člena sdružení.
  • Plná odpovědnost za celý dobře zvládnutý projekt.

 

PŘEDNÁŠKY

Dotační problematiku přednášíme také v rámci vzdělávacích seminářů Jak to dělají jinde. Zapsaný spolek Pro náš dům nabízí vzdělávací semináře, které poskytují komplexní informace o revitalizaci a rekonstrukci bytových fondů. Tyto semináře jsou navíc pro registrované zájemce zcela zdarma.

 

Plánované termíny seminářů Jak to dělají jinde pro rok 2015

Datum Město Čas Místo konání Adresa
30. 9. Liberec 09:00-14:30 Hotel Zlatý Lev Gutenbergova 3, Liberec
1. 10. Hradec Králové 09:00-14:30 Hotel Černigov Riegrova nám. 1494, HK
7. 10. Brno 09:00-14:30 Hotel Avanti Střední 61, Brno
14. 10. Ostrava 09:00-14:30 Hotel Harmony

28. října 1263/170, Ostrava

4. 11.  Plzeň 09:00-14:30 Hotel Primavera

Nepomucká 1058/128, Plzeň

5. 11. Chomutov 09:00-14:30 Hotel Bobr

Čelakovského 4297, Chomutov

18. 11. Praha 09:00-14:30 Hotel ILF   Budějovická 743/15, Praha
19. 11. Praha 09:00-14:30 Hotel ILF   Budějovická 743/15, Praha

V případě zájmu o vyhodnocení nároku na dotaci, vyplňte dotazník a my vás dále kontaktujeme a probere vaše možnosti v získání státní dotace.

Vstupní dotazník

Doporučený postup

 

Krok č.

 

Podporovaná činnost

1

Pomůžeme vám s výběrem vhodného programu podpory vzhledem k vámi zamyšlené opravě, či rekonstrukci ve vašem domě.

Necháme vám posoudit současný stavu vašeho objektu (PENB, statický posudek, instalace TZB, střecha, výtah, revize  atd.) Pokud nemáte vyhotovený PENB, tento vám zpracujeme.

2

Oslovíme projektanty, ze kterých se dle jejich nabídky vybere ten, který zpracuje projektovou dokumentaci na základě stávajícího stavu domu a dle prováděcích předpisů jednotlivých programů tak, aby nový stav splnil  parametry a požadavky státních dotací Nová Zelená úsporám, IROP a Panel 2013+

3

Podáme vaším jménem žádost o dotaci v rámci vašich potřeb zvoleného programu podpory, tak, aby žádost byla úspěšná.

Pokud nemáte plné pokrytí finančními prostředky pro vaši část financování opravy, či rekonstrukce, pomůžeme vám se získáním výhodného úvěru u renomovaného finančního ústavu, který bude splňovat vaše požadavky pro uvedený způsob rekonstrukce za pomoci dotačního programu.

4

Připravíme vám zadávací dokumentaci a výběrové řízení na dodavatele dle prováděcích předpisů jednotlivých programů  a kritérií, které byly stanoveny v projektu.

5

Připravíme vám vyhodnocení výběrového řízení dle předem nastavených kritérií zadávací dokumentace pro  výběrové řízení, tak jak to předepisují prováděcí předpisy jednotlivých programů.

6

Připravíme vám smlouvu o dílo  s vítězným uchazečem o provedení celé zakázky.

7

Pro zdárný průběh realizace i případných kontrol ze strany administrátora vám zajistíme stavební dozor stavebníka, kdy by případné nedostatky při realizaci a čerpání dotace mohli být důvodem  ke snížení dotované částky a nebo dokonce jejího odejmutí.

8

Po ukončení celé realizace opravy, či rekonstrukce podáme žádost o platbu proplacených faktur u administrátora.

9

Zpracujeme  Monitorovací zprávy v průběhu realizace a udržitelnosti projektu a zpracování Závěrečné vyhodnocení akce.

10

Požádáme pro vás poskytovatele úvěru o jednorázovou platbu úvěru ve výši poskytnuté dotace.